Vi sänker dina kostnader för uppvärmning

Miljövänlig uppvärmning med bergvärme

Vi sänker dina kostnader för uppvärmning

Miljövänlig uppvärmning med bergvärme

Byt till bergvärme i din fastighet

Det är energikrävande och kostsamt att värma upp och komfortkyla en fastighet. Många fastighetsägare letar efter bättre alternativ. En mycket bra uppvärmningsmetod är bergvärme tack vare låga uppvärmningskostnader och positiva miljöeffekter. Vi är ett företag som har specialiserat oss på just bergvärme och kyla i fastigheter. Med vår erfarenhet och kompetens skräddarsyr vi ett passande bergvärmesystem för just din fastighet.

Vi är teknikledande inom bergvärme i Sverige och har gedigna kunskaper i energifrågor och uppvärmning av fastigheter. Våra installationer är alltid baserade på värmepumpar och är mycket driftsäkra. Vi ser till att anläggningen är rätt optimerad utifrån givna förutsättningarna. Hos oss kan du även skriva drift- och serviceavtal för bergvärmesystemet. Det går också att kombinera med andra förnyelsebara energikällor.

Låter detta intressant? Då är du varmt välkommen att kontakta oss via formuläret så tar vi en diskussion om hur vi kan hjälpa dig.

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärme innebär att man lyfter upp värmen i berget för att värma upp bostäder och andra fastigheter med. För att nå värmen behöver man borra 200-300 meter djupa hål, där man sänker ner vätskefyllda rör i. Vätskan värms upp av berggrunden och kan sedan med hjälp av bergvärmepumpar hämtas upp till fastighetens värme- och varmvattensystem. När vätskan blir sval pumpas det ner i hålet igen och värms sedan upp på nytt. Det är solenergi och värme från jordens inre som lagras i berggrunden och räcker väl att värma upp en fastighet. Borrhål bör inte ligga närmare än 20 meter från varandra.

Ekonomisk fördelaktigt

Det är en god investering på lång sikt att installera i ett värmesystem baserat på bergvärme. Det genererar så stora sänkningar av uppvärmningskostnaden att det över kort tid kommer att betala tillbaka hela investeringskostnaden. Generellt räknar man med att återbetalningstiden ligger på 5-10 år. Andra fördelar som gör bergvärme fördelaktig är driftsäkerhet och ett bra för miljön.

Fastighetens värde ökar

När man installerat bergvärme i sin fastighet eller brf ökar man automatiskt värdet på huset. Enligt Mäklarsamfundet är det betydligt större köpintresse på fastigheter i Sverige med värmepumpar än andra uppvärmningssystem. Lägst intresse har fastigheter med direktverkande el och oljeeldning. Detta faktum gör att en bergvärmepump betalar sig dubbelt – både lägre uppvärmningskostnader och ett högre försäljningspris vid eventuell försäljning.

Billig och miljövänlig uppvärmning genom bergvärme